FREE TRADE ZONE

Zon Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone merupakan kawasan yang disediakan khas untuk pembinaan kilang yang mengeluarkan barang eksport. Syarikat dalam zon perdagangan bebas menikmati pengecualian daripada cukai import tenhadap bahan mentah, bahan modal, atau sebarang input yang digunakan untuk pengeluaran, dan pengecualian danipada cukai terhadap keluarannya. Di Malaysia, zon perdagangan bebas mula diperkenalkan ada… Read More FREE TRADE ZONE