STOCK

Saham atau Stock merupakan modal sah sesebuah syarikat yang dicarumkan oleh pemegang saham.

ORDINARY SHARE

Saham Biasa (Ordinary Share) merupakan pemilikan terhadap sesebuah syarikat. Pemegang saham biasa mempunyai hak undi di dalam sesebuah syarikat, di mana setiap pemegang mempunyai 1 hak undi bagi setiap saham yang dimiliki.

SHARE CAPITAL

Modal Saham atau Share Capital adalah jumlah dana atau modal yang dikumpulkan oleh pemilik sesebuah syarikat. Modal saham terbahagi kepada dua: Ordinary share (Saham Biasa) Preference share (Saham Keutamaan)   BACA LAGI : PERBEZAAN ORDINARY SHARE DAN PREFERENCE SHARE