Rizab antarabangsa BNM kekal

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia kekal AS$95 bilion (RM426.2 bilion) pada 15 Februari 2017 berbanding 31 Januari 2017.

RESERVE

Rizab atau Reserve ialah pendapatan atau wang diasingkan oleh seseorang, syarikat atau negara untuk tujuan tertentu. Sesebuah syarikat menyimpan rizab untuk tujuan pengukuhan kedudukan kewangan syarikat, pembangunan masa depan dan simpanan bagi perkara luar jangka. Rizab syarikat disimpan dalam bentuk tunai atau dilabur dalam aset jangka pendek. Sesebuah negara menyimpan rizab dalam bentuk mata wang…