RESERVE

Rizab atau Reserve ialah pendapatan atau wang diasingkan oleh seseorang, syarikat atau negara untuk tujuan tertentu. Sesebuah syarikat menyimpan rizab untuk tujuan pengukuhan kedudukan kewangan syarikat, pembangunan masa depan dan simpanan bagi perkara luar jangka. Rizab syarikat disimpan dalam bentuk tunai atau dilabur dalam aset jangka pendek. Sesebuah negara menyimpan rizab dalam bentuk mata wang… Read More RESERVE