KEMAHIRAN KEWANGAN YANG PERLU DIKUASAI

Tajuk kewangan peribadi dan kemahiran kewangan amatlah asing bagi sesiapa pun kerana tidak pernah diajar di sekolah, mahupun di universiti. Namun, kemahiran ini amatlah penting sebagai persiapan diri sebelum menghadapi cabaran dunia yang sebenar setelah tamat belajar.