PKS digesa dekati e-dagang

Pengusaha perusahaan industri kecil dan sederhana (IKS) tempatan digesa menggunakan platform e-dagang dalam usaha melonjakkan kedudukan masing-masing, termasuk dalam pasaran global.

TRADE BARRIER

Sekatan Perdagangan atau Trade Barrier ialah sekatan terhadap perdagangan antarabangsa yang mempunyai tujuan ekonomi dan politik.