MONEY AT CALL

Wang Panggilan atau Money At Call merupakan pinjaman jangka pendek yang diberikan oleh bank kepada gedung diskaun atau broken bil. Misalnya, bil perbendaharaan boleh dipanggil balik dengan notis yang tidak melebihi 14 hari. Wang panggilan biasanya digunakan oleh gedung diskaun untuk membeli surat hutang. Wang panggilan ialah aset yang paling cair dipegang oleh bank perdagangan.

HOT MONEY

Wang Panas atau Hot Money merupakan wang atau modal jangka pendek yang bergerak dengan pantas akibat dorongan jangkaan suatu perubahan dalam kadar pertukaran asing, keinginan untuk melepaskan kerugian akibat peperangan, cukai yang tinggi, levi modal, kesulitan ekonomi dalaman, atau inflasi.… Read More HOT MONEY