MANAGEMENT ACCOUNTING

Perakaunan Pengurusan digunakan untuk merancang, mengawal dan membuat keputusan didalam sesebuah organisasi.