MAKROEKONOMI

Makroekonomi atau macroeconomics ialah cabang ekonomi tentang hubungan ekonomi agregat yang terdapat dalam akaun pendapatan negara, seperti pendapatan negara, tabungan negara, perbelanjaan penggunaan, perbelanjaan perlaburan, tingkat pengangguran, tingkat harga umum dan penawaran wang.

AGGREGATE

Aggregat atau Aggregate adalah jumlah pemboleh ubah mikroekonomi kepada unit yang lebih besar iatu makroekonomi.