Nilai aset Khazanah meningkat kepada RM101.9 bilion

Khaza­nah Nasional Berhad (Khazanah) mencatat lebih tiga kali ganda kenaikan dalam aset nilai bersih diselaraskan (NWA) sebanyak RM101.9 bilion setakat 31 Disember 2016 daripada RM33.3 bilion pada Mei 2004.

KHAZANAH NASIONAL BERHAD

Khazanah memainkan peranan sebagai pemangkin dalam memacu pelbagai industri strategik dan inisiatif negara, memupuk pembangunan industri tersebut dalam usaha memenuhi kepentingan ekonomi jangka panjang Malaysia.