FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)

Pelaburan Langsung Asing atau Foreign Direct Investment (FDI) adalah pelaburan yang dibuat oleh sesebuah syarikat atau individu sesebuah negara ke atas negara yang lain. Pelaburan yang dibuat sama ada dalam bentuk mewujudkan operasi perniagaan ataupun membeli aset perniagaan negara lain, seperti hakmilik ataupun kepentingan mengawal sesebuah syarikat asing. FDI berbeza dengan perlaburan portfolio luar negara… Read More FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI)