JABATAN AUDIT NEGARA

Jabatan Audit Negara adalah komited kepada pengauditan dan pelaporan yang berkualiti dan profesional selaras dengan Standard Pengauditan Antarabangsa.

INTERNAL AUDIT

Audit dalaman (Internal Audit) merupakan proses pengauditan yang dijalankan oleh akauntan yang bekerja dengan sesebuah organisasi terhadap organisasi tersebut. Audit dalaman bertujuan untuk menilai operasi, kawalan dalaman dan aktiviti penyimpanan rekod organisasi tersebut.

AUDIT

Audit merupakan proses pemeriksaan dan pengesahan kira-kira (akaun), operasi, dokumen ataupun pematuhan terhadap sesuatu peraturan ataupun polisi