GROSS DOMESTIC PRODUCT

Keluaran Dalam Negara Kasar atau Gross Domestic Product ialah nilai semua barang dan perkhidmatan akhir pada harga pasaran yang dikeluarkan oleh rakyat dalam sesebuah negara tanpa mengambil kira keluaran atau pendapatan bersih luar negeri.

RAM kekalkan penarafan kredit kedaulatan Malaysia

RAM Rating Services Bhd mengekalkan penarafan kredit kedaulatan skala global dan ASEAN Malaysia masing-masing pada ‘A2/stabil’ dan ‘AAA/stabil’, mencerminkan pertumbuhan kukuh ekonomi negara dan usaha pengukuhan fiskal kerajaan.

LIBERALISASI KEWANGAN

Sektor perkhidmatan kewangan merupakan komponen penting dalam ekonomi dan sumbangannya telah meningkat daripada 9.2% pada tahun 2000 kepada 11% pada tahun 2008.

Intipati Bajet 2017

Berikut ialah intipati Bajet 2017 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, yang juga Menteri Kewangan, di Dewan Rakyat