CREDIT RATING AGENCY

Agensi Penarafan Kredit merupakan syarikat yang memberi penarafan kredit terhadap tahap keupayaan penghutang untuk membayar balik pinjaman pada masanya dan kebarangkalian untuk lewat atau gagal membayar pinjaman pada waktunya.