FAQ GST – NO.8

Apakah mekanisma yang akan diambil kerajaan untuk mengekangkan kenaikan harga akibat GST?

CREDIT RATING AGENCY

Agensi Penarafan Kredit merupakan syarikat yang memberi penarafan kredit terhadap tahap keupayaan penghutang untuk membayar balik pinjaman pada masanya dan kebarangkalian untuk lewat atau gagal membayar pinjaman pada waktunya.

FAQ GST – NO.3

Bagi syarikat-syarikat yang memperoleh pulangan mencecah RM500,000 tahun lepas tetapi tidak dijangka untuk mencapai jumlah tersebut pada tahun ini, adakah mereka harus mendaftar dan mengutip GST?

FAQ GST – NO.2

Adakah 10% SST akan dihapuskan selepas GST 6% dilaksanakan mulai 1 April 2015?

RIGHT OF REDRESS

Hak Tebus Rugi adalah hak pengguna untuk medapat pampasan dan ganti rugi.

FAQ GST – NO.1

Kerajaan telah menyusun dan mengumumkan senarai barangan dimana harga runcit akan berkurang dengan adanya implimentasi GST disebabkan perubahan dari SST kepada GST, bilakah kita boleh menjangkakan ia akan berlaku?

INTERNAL AUDIT

Audit dalaman (Internal Audit) merupakan proses pengauditan yang dijalankan oleh akauntan yang bekerja dengan sesebuah organisasi terhadap organisasi tersebut. Audit dalaman bertujuan untuk menilai operasi, kawalan dalaman dan aktiviti penyimpanan rekod organisasi tersebut.