AUDIT

Audit merupakan proses pemeriksaan dan pengesahan kira-kira (akaun), operasi, dokumen ataupun pematuhan terhadap sesuatu peraturan ataupun polisi