WORKING CAPITAL

Modal Kerja atau Working Capital ialah nilai semua aset semasa sesebuah syarikat yang dibiayai daripada sumber pinjaman jangka panjang. Modal Kerja digunakan untuk membiayai operasi syarikat. Jumlah modal kerja menggambarkan kecairan dan kemampuan membayar syarikat tersebut.

SHARE CAPITAL

Modal Saham atau Share Capital adalah jumlah dana atau modal yang dikumpulkan oleh pemilik sesebuah syarikat. Modal saham terbahagi kepada dua: Ordinary share (Saham Biasa) Preference share (Saham Keutamaan)   BACA LAGI : PERBEZAAN ORDINARY SHARE DAN PREFERENCE SHARE