ZERO-COUPON BOND

Zero-coupon bond ialah bon yang tiada bayaran kupon akan dibuat kepada pelaburnya. Namun bon ini akan diterbitkan pada harga yang lebih murah atau diberi diskaun. Harga bon ini akan menyamai harga mukanya apabila tempoh matangnya tiba. BACA LAGI : Apakah Jenis-jenis Bon Yang Ada?

CALLABLE BOND

Callable bond adalah bon dimana penerbit bon ini mempunyai hak untuk menebus bon ini sebelum tempoh matang jika kadar faedah jatuh.

CONVIRTIBLE BOND

Convirtible bond adalah Bon yang mempunyai opsyen bagi pemiliknya untuk menukar bon mereka menjadi saham.

CAPITAL MARKET

Pasaran Modal atau Capital Market adalah pasaran kewangan dimana instrumen hutang dan ekuiti dijual beli.