Bank komersial sokong pemilikan rumah

Bank komersial di Malaysia memberi sokongan dalam menyediakan pinjaman perumahan kepada pembeli bagi semua lapisan masyarakat, menurut Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia (ABM).

BIMB catat untung sebelum cukai RM869.2j

BIMB Holdings Bhd (BIMB) mencatatkan keuntungan sebelum cukai dan zakat lebih tinggi iaitu RM869.2 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016 berbanding RM834.4 juta pada tahun kewangan sebelumnya.

CIMB catat pendapatan tertinggi RM16.07 bilion

CIMB Group Holdings Bhd – bank kedua terbesar negara – mencatatkan keuntungan sebelum cukai (PBT) sebanyak RM4.88 bilion bagi tahun kewangannya 2016, lebih tinggi berbanding RM3.91 bilion pada tahun sebelumnya.

Maybank untung bersih RM2.36b suku keempat

KUALA LUMPUR: Malayan Banking Bhd (Maybank) mencatat untung bersih yang tinggi sebanyak RM2.36 bilion pada suku keempat berakhir 31 Disember 2016, meningkat 43 peratus berbanding suku sama tahun sebelumnya. Pendapatannya pada suku itu meningkat kukuh kepada RM11.25 bilion. Pendapatan operasi bersihnya pada suku dikaji meningkat 8.1 peratus. Bagi keseluruhan tahun kewangan 2016, Maybank bagaimanapun, mencatat…

BANK

Bank merupakan institusi kewangan yang menjalankan urus niaga seperti menerima simpanan, memberi pinjaman, membuat pelaburan ekuiti, dan menjalankan dasar kewangan kerajaan.

BASEL I

Basel I diterbitkan pada tahun 1988 memberi penekanan terhadap risiko kredit dan aset risiko-pemberat (risk-weighted asset (RWA)) yang sesuai. Aset sesebuah bank akan dikelaskan menurut lima kategori risiko, dalam peratus: 0%, 10%, 20%, 50% dan 100%. Pengkelasan ini akan dilakukan menurut sifat penghutang tersebut. Kategori risiko 0% terdiri daripada wang tunai, hutang bank pusat, hutang…

BASEL ACCORD

Perjanjian Basel atau Basel Accord adalah tiga peraturan perbankan yang ditetapkan oleh Basel Committee on Bank Supervision (BCBS).