UNIT PERANCANG EKONOMI

Pada tahun itu, Kerajaan juga menubuhkan Jawatankuasa Pembangunan Perancangan Negara, dengan Unit Perancang Ekonomi sebagai sekretariatnya. Sementara Kabinet terus mengekalkan tanggungjawab utama bagi perancangan di negara ini, Jawatankuasa Pembangunan Perancangan Negara telah dipertanggungjawabkan untuk merumuskan, melaksana, menilai kemajuan, dan menyemak pelan-pelan pembangunan.

Semenjak penubuhannya hampir 43 tahun lalu, fungsi UPE pada dasarnya tidak berubah meskipun ada fungsi-fungsi tambahan sejajar dengan penekanan ke atas perubahan dasar pembangunan.

 Objektif

 • Merancang secara komprehensif melalui penggubalan dasar yang efektif
 • Merangka program pembangunan melalui pendekatan secara¬†outcome
 • Mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan melalui pengagihan peruntukan secara berkesan
 • Memperkasa keupayaan modal insan ke arah meningkatkan kecekapan dan profesionalisme
 • Memantapkan kapasiti organisasi ke arah penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Fungsi-fungsi utama Unit Perancang Ekonomi adalah seperti di bawah:

A. PERANCANGAN

 1. Kajian dan Analisa Sosio-Ekonomi
 2. Pembangunan Dasar
 3. Model dan Rangka Kerja Ekonomi Makro
 4. Pelan Pembangunan

B. PENGAGIHAN SUMBER

 1. Pengurusan Bajet dan Penilaian Projek

C. PEMANTAUAN

 1. Memantau Program Nasional
 2. Memantau Inisiatif
 3. Memantau Projek

D. STAKEHOLDER FACILITATION

 1. Keurusetiaan:

-Majlis Ekonomi (EC)

-Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (JPPN)

2. Pengurusan Maklumbalas

Sumber : Laman Web Unit Perancang Ekonomi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s