LIQUIDATION

Pembubaran atau Liquidation merupakan proses pembatalan sesebuah syarikat berhad, biasanya kerana syarikat tersebut gagal membayar hutang.

Syarikat yang dibubarkan biasanya diletakkan di bawah syarikat penanggung yang bertanggungjawab mengumpul aset syarikat berkenaan untuk membayar hutang dan membahagikan baki aset, sekiranya ada, kepada pemegang saham.

Sekiranya tidak mampu membayar, syarikat tersebut dianggap bankrap. Pembubaran boleh berlaku secara sukarela atau atas perintah mahkamah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s