FACTORING

Pemfaktoran atau Factoring merupakan kaedah mengambil alih risiko hutang yang belum dibayar oleh institusi kewangan dengan mengenakan bayaran perkhidmatan tertentu.

Institusi kewangan ini akan mendapatkan balik hutang dan menanggung hutang sekinanya tidak dibayar balik. Institusi-institusi kewangan yang khusus mengendalikan pemfaktoran dikenali sebagai syarikat pemfaktoran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s