TOKEN MONEY

Wang Tanda atau Token Money merupakan wang yang nilai mukanya adalah lebih besar danipada nilai kandungan logam yang digunakan untuk membuat wang tersebut.

Misalnya, semua wang sah yang digunakan seperti wang kertas dan wang syiling bagi ringgit Malaysia. Kuantiti wang tanda mestilah terhad jumlahnya supaya nilai wang tersebut boleh dipercayai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s