TIGHT MONEY

Wang Ketat atau Tight Money merupakan keadaan apabila pinjaman sukar diperoleh dan kadar faedah adalah tinggi.

Wang ketat berlaku apabila kerajaan melaksanakan dasar penguncupan wang dengan menyekat pertumbuhan kredit, biasanya untuk mengawal kadar inflasi didalam negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s