FIDUCIARY MONEY

Wang Fidusiari atau Fiduciary Money merupakan wang yang hanya sebahagian daripada nilainya disokong oleh emas dan perak. Nilai wang fidusiari bergantung pada kepercayaan orang ramai yang diwujudkan oleh kerajaan yang mengisytiharkan wang ini sah.

Lihat juga wang, wang fiat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s