BROAD MONEY

Wang Luas atau Broad Money merupakan mata wang dalam peredaran, deposit akaun semasa, deposit simpanan, dan deposit tetap di bank perdagangan, bank saudagar, dan syarikat kewangan.

Konsep wang luas memandang wang bukan sahaja sebagai medium pentukaran tetapi juga sebagai unit akaun dan simpanan nilai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s