MONEY

Wang atau Money merupakan sebarang alat yang diterima umum sebagai alat pembayaran dalam pembelian barang atau perkhidmatan, atau penjelasan hutang.

Masyarakat dunia pernah mengguna barangan berharga semasa, seperti lembu, kulit kenang, garam, dan logam berharga, seperti emas dan perak, sebagai wang. Wang bentuk itu disebut wang komoditi.

Wang yang berbentuk duit yang dibuat daripada logam berharga yang nilai mukanya adalah sama dengan nilai logam tersebut di pasaran juga pernah digunakan.

Kini wang terdiri daripada wang kertas dan duit syiling, dan deposit akaun semasa di bank (cek) yang diterima umum sebagai media pertukaran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s