INSIDE MONEY

Wang Dalam atau Inside Money ialah wang yang apabila diambil kira tuntutan dan tanggungan semua sektor dalam ekonomi, bukannya merupakan tuntutan bersih sektor swasta terhadap sektor kerajaan, iaitu suatu sektor di luar sektor swasta tersebut.

Apabila kerajaan mengeluarkan wang tetapi pada masa yang sama memegang hutang sektor swasta dalam jumlah yang sama, maka semua wang tersebut merupakan wang dalam. Tuntutan sektor swasta terhadap kerajaan dimansuhkan oleh tuntutan sektor kerajaan terhadap sektor swasta, dan wang yang dipegang oleh sektor swasta bukanlah tuntutan bersih sektor ini terhadap sektor kerajaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s