FAQ GST – NO.32

Siapakah yang mendapat manfaat paling besar dan yang paling rugi apabila GST dilaksanakan?

Pada keseluruhannya, rakyat dan negara akan mendapat manfaat paling besar dari pelaksanaan GST melalui kemudahan prasarana, infrastruktur, pendidikan, dan kesihatan.

Artikel ini diterbit semula daripada buku Jawapan kepada 106 soalan terbitan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s