OPEN MARKET OPERATION

Operasi Pasaran Terbuka atau Open Market Operation merupakan tindakan autoriti kewangan membeli atau menjual sekuriti kerajaan atau sekuriti lain seperti bon, surat jaminan hutang, dan bil perbendaharaan di pasaran terbuka.

Operasi pasaran terbuka merupakan satu alat dasar kewangan yang paling berkesan dan kerap digunakan untuk mempengaruhi penawaran wang, jumlah kredit dan kadar bunga dalam ekonomi.

Pembelian sekuriti di pasaran terbuka menambahkan wang dalam tangan, di samping meningkatkan kecairan yang membolehkan sistem bank menambahkan penciptaan kredit atau wang.

Pembelian sekuriti bererti permintaan untuk sekuriti meningkat, yang menyebabkan harga sekuriti juga meningkat dan kadar faedah jatuh. Penjualan sekuriti oleh autoriti kewangan memberikan kesan yang sebaliknya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s