OLIGOPOLY

Oligopoli atau oligopoly merupakan struktur pasaran yang terdiri daripada dua firma atau lebih tetapi kurang daripada bilangan firma dalam pasaran monopolistik.

Firma dalam oligopoli menjual barang yang sama tetapi dibezakan oleh beberapa perkara seperti jenama dan kaedah pembungkusan. Ciri utama yang membezakan oligopoli daripada struktur pasaran lain ialah firma dalam oligopoli saling bergantungan dalam rancangan-rancangan jualan, pengeluaran, pelaburan, dan pengiklanan.

Satu bentuk istimewa struktur pasaran ini ialah duopoli yang terdiri daripada dua firma sahaja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s