GRANT

Geran atau Grant dapat diertikan sebagai:

1.  Sumbangan kewangan oleh kerajaan atau institusi swasta kepada kerajaan negeri, pertubuhan, orang perseorangan ataupun syarikat, untuk membiayai sesuatu rancangan khusus seperti penyelidikan, pendidikan ataupun sebarang usaha kebajikan.

2.  Perakuan undang-undang tentang pindahan harta seperti tanah, kenderaan dan kediaman. Geran mempunyai maklumat seperti saiz dan kedudukan harta, pemilik dan jenis pemilikan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s