MONETARY AUTHORITY

Autoriti Kewangan atau Monetary Authority merupakan agensi yang fungsi utamanya menggubal dan melaksanakan dasar kewangan melalui kawalan terhadap penawaran wang atau kadar faedah.

Antara fungsi lain autoriti tersebut ialah mencetak wang, menjadi penasihat kewangan kepada kerajaan, dan menguruskan hutang negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s