VENTURE CAPITAL

Modal Usaha Niaga atau Venture Capital ialah modal yang disumbangkan oleh pemegang saham kepada seseuah perniagaan melalui pembelian saham baru atau perolehan yang diterima semula daripada pelaburan lama. Pemegang saham menerima hakikat tentang risiko yang akan dihadapi jika syarikat bangkrap. Modal Usaha Niaga merupakan sumber dana yang dikehendaki untuk pertumbuhan industri, sama ada dana untuk usaha niaga baharu, atau bagi firma sedia ada. Modal Usaha Niaga sangat diperlukan apabila syarikat berkenaan tidak mempunyai ekuiti modal yang mencukupi untuk membolehkan ia membuat pinjaman kepada bank atau pelabur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s