RESERVE

Rizab atau Reserve ialah pendapatan atau wang diasingkan oleh seseorang, syarikat atau negara untuk tujuan tertentu. Sesebuah syarikat menyimpan rizab untuk tujuan pengukuhan kedudukan kewangan syarikat, pembangunan masa depan dan simpanan bagi perkara luar jangka. Rizab syarikat disimpan dalam bentuk tunai atau dilabur dalam aset jangka pendek. Sesebuah negara menyimpan rizab dalam bentuk mata wang asing untuk dijual di pasaran pertukaran asing sebagai kawalan terhadap nilai mata wang tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s