POLICY INSTRUMENT

Alat Dasar atau Policy Instrument ialah unsur atau pemboleh ubah yang boleh dikawal oleh penggubal dasar untuk mempengaruhi pemboleh ubah sasaran. Contohnya, kadar cukai, penawaran wang, kadar faedah, dan perbelanjaan kerajaan.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s