HUMAN CAPITAL

Modal Manusia atau Human Capital ialah segala pelaburan produktif yang terkumpul dalam diri seseorang seperti kebolehan, kemahiran, kepakaran dan kesihatan, hasil daripada perbelanjaan terhadap pendidikan, latihan dan penjagaan kesihatan. Perkembangan modal manusia merupakan salah satu ciri penting dalam sistem ekonomi. Pertumbuhan modal manusia, terutamanya pelaburan dalam pendidikan adalah satu punca terbesar pertumbuhan ekonomi masa dahulu dan akan datang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s