CASH FLOW

Aliran Tunai atau Cash Flow ialah jumlah tunai yang diperoleh oleh syarikat dalam jangka masa tertentu yang boleh digunakan untuk pelaburan semula. Aliran tunai dikira daripada akaun pembayaran dan akaun penerimaan syarikat, dan nilai akaun ini menggambarkan keteguhan kedudukan kewangan syarikat tersebut. Aliran tunai bersih didapati dengan menolak cukai dan peruntukan susut nilai daripada jumlah aliran tunai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s