QUANTITATIVE EASING

Pelonggaran kuantitatif merupakan dasar monetari bukan konvensional di mana bank pusat akan membeli sekuriti terbitan kerajaan atau mana-mana sekuriti daripada pasaran dalam usaha untuk menurunkan kadar faedah dan meningkatkan bekalan tunai.

Pelonggaran kuantitatif dilaksanakan dengan meningkatkan bekalan wang melalui pertambahan modal di dalam institusi kewangan dalam usaha untuk menggalakkan pinjaman dan pencairan tunai.

Pelonggaran kuantitatif dilaksanakan apabila kadar faedah jangka pendek berada pada kadar sifar atau menghampiri sifar, dan tidak melibatkan percetakan wang kertas yang baru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s