CAPITAL MARKET

Pasaran Modal atau Capital Market adalah pasaran kewangan dimana instrumen hutang dan ekuiti dijual beli. Pasaran modal menyalurkan simpanan dan pelaburan diantara pemeri modal seperti pelabur runcit, pelabur institusi dan juga pengguna modal seperti perniagaan, kerajaan mahupun pelabur individu.

Pasaran modal adalah pemangkin sesebuah ekonomi, memandangkan modal merupakan komponen kritikal untuk menjana pengeluaran ekonomi. Pasaran modal termasuk pasaran utama, dimana saham dan bon baru dijual kepada pelabur, dan pasaran kedua, dimana sekuriti sedia ada didagangkan.

BACA LAGI :

Apakah Pasaran Modal?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s