Siapakah Penerbit Bon di Malaysia?

Penerbit utama bon awam adalah Kerajaan Malaysia, Bank Negara Malaysia, Syarikat separa kerajaan(GLC).

Manakala Bon Korporat dan Bon Bercagar (Asset-backed) diterbitkan oleh Syarikat Cagaran Malaysia (CAGAMAS BERHAD), institusi kewangan dan syarikat awam.

Penerbit bon mempunyai pilihan samaada untuk menerbitkan bon secara konvensional mahupun menurut prinsip syariah (Sukuk).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s