Perbezaan Bon dan Saham

Perbezaan diantara Bon dan Saham adalah seperti berikut:

Bon Saham
Bon adalah hutang Saham adalah ekuiti
Apabila anda membeli bon, anda ialah pemiutang kepada syarikat Apabila anda membeli saham, anda memiliki sebahagian daripada syarikat tersebut
Bon mempunyai tarikh matang Saham sah selagi syarikat masih beroperasi
Pulangan dalam pelaburan bon telah ditetapkan Pulangan bergantung kepada pencapaian syarikat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s