Apakah jenis-jenis bon yang ada?

Pelbagai jenis bon terdapat dipasaran, antaranya seperti berikut:

  • Zero-coupon bond – Tiada bayaran kupon akan dibuat kepada pelaburnya, namun bon ini akan diterbitkan pada harga yang lebih murah atau diskaun. Harga bon ini akan menyamai harga mukanya apabila tempoh matangnya tiba.
  • Convirtible bond – Bon ini mempunyai opsyen bagi pemiliknya untuk menukar bon mereka menjadi saham apabila sesuai masanya jika harga saham itu meningkat pada harga tertentu untuk menjadikan bon ini menarik.
  • Callable bond – Penerbit bon ini mempunyai hak untuk menebus bon ini sebelum tempoh matang jika kadar faedah jatuh. Harga bon ini didagangkan lebih tinggi daripada bon lain memandangkan risiko penebusan lebih awal.

Manakala, hayat bon adalah seperti berikut:

  • Jangka panjang (long term) – Mempunyai tempoh tidak kurang daripada satu tahun, dan pada kebiasaannya lima tahun
  • Jangka pendek (short term) – Tempoh matang tidak melebihi satu tahun

Bon dapat diterbitkan secara konvensional mahupun secara patuh syariah:

  • Bon konvensional – Instrumen kewangan yang boleh dagangkan dan diterbitkan oleh syarikat atau perbadanan apabila mereka ingin meminjam dana
  • Bon Islam(Sukuk) – Bon yang mematuhi undang-undang dan prinsip-prinsip pelaburan Islam

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s