ORDINARY SHARE

Saham Biasa (Ordinary Share) merupakan pemilikan terhadap sesebuah syarikat. Pemegang saham biasa mempunyai hak undi di dalam sesebuah syarikat, di mana setiap pemegang mempunyai 1 hak undi bagi setiap saham yang dimiliki.

Pembayaran dividen terhadap pemegang saham biasa adalah bergantung kepada keadaan kewangan sesebuah syarikat dan berkemungkinan tidak menerima apa-apa dividen jika keadaan kewangan tidak mengizinkan.

Pemilikan saham biasa akan menunjukkan jumlah hak milik sesebuah syarikat, sama seperti pemilik-pemilik yang lain dan bergantung kepada peratus pemilikannnya.

BACA LAGI : PERBEZAAN ORDINARY SHARE DAN PREFERENCE SHARE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s